Highgreen


בפרויקט זה פנה אלינו מיזם ישראלי חדש שמטרתו איכות הסביבה, הבקשה הייתה ליצור אתר ירוק שיתאים לקונספט של החברה, האתר היה אמור להכיל שלבים שינויים שהחברה עברה, הסבר קטן על המיזם והקבוצה, הסבר על האפליקציה וכו’
web_portal_project_img

הטכנולוגיות שבהם השתמשנו


HTML

CSS

WORDPRESS